Riskli Yapı Hak Sahiplerinin Avantajları
Devlet teşviki nedeniyle konut finansmanında yıllık %4 (işyeri finansmanında yıllık %3) daha düşük kar oranı 
Konut ve işyeri finansmanında uzun vadeli geri ödeme imkânı, 
KKDF ve BSMV muafiyeti, 
Yenilenen konutta oluşacak değer artışı, 
Eski hali ile tapusu bulunmayan dairelerde inşaat sonrası tapu sahibi olunması ve konutların finansmanı satışa uygun hale gelmesi, 
Tapuda “riskli yapı” şerhi bulunan konutların mevcut durumlarıyla satış kabiliyetinin bulunmaması, 
Riskli yapı sahipleri veya bu yapılarda asgari 1 yıl oturan kiracıların, mevcut yapılarını yenilemek için finansman kullanmak yerine, başka bir konutu/işyerini satın almak için de devlet teşvikli kar oranı oranlarından finansman kullanabilecek olması, 
Banka tarafından finansman değerliliği olumlu bulunan müteahhit firmalar ile çalışılması, 
Bankanın Müteahhit firmadan proje tamamlama garantisi alacak olması, 
Riskli yapı sahiplerine kullandırılacak finansman bedellerinin, müteahhit firmaya banka tarafından inşaatın ilerleme seviyesine göre ödenecek olması