İnsanın barınma ihtiyacını günümüze uyarlanmış olarak, sağlamlık ve güvenlik olmazsa olmazı başlığı altında sunmak. 
Yapıları bulundukları ortama uyumlu ve örnek teşkil edecek şekilde inşaa etmek. 
Tüm bu ihtiyaç ve görsel uyumu yüksek teknolojiyle buluşturarak insan odaklı, ekolojik yaşam alanları sunmak ve yaşam kalitesini yükseltmek .